Søk etter produkter:


PSSI AS
P.O.Box 418
N-3002 Drammen


Phone : +47 40004325
Fax : +47 32 89 90 91
post@pssi.no

PSSI Service
Vaktelefon 24t
928 273 41

PSSI AS ALL PRODUCTS Referanser Nyheter Kontakt Startside
 

Cardan alignment

Norwegian

Produsent


      Fixturlaser

Kategori


      Laser og oppmåling
      Cardan

Produktbeskrivelse

Fixturlaser Cardan Fixture tilbyr en bruksvennlig løsning for å unngå vibrasjon og ujevn hastighet i kardandrift

Produktdata

Maskiner med kardanaksel anses ofte som ufølsomme overfor feil mellom drift og dreven aksel. Vibrasjonsanalyser og erfaring fra papirindustrien viser at dette ikke er tilfelle. Tradisjonelle oppstillinger som rette kanter, hanebjelker, målebånd og maskinnivåer kan ikke sørge for tilstrekkelig nøyaktighet. Når kardanakselen feiler og dette fører til maskinstans, kan det økonomiske tapet ved stopp i produksjonen nå uante høyder.

Fixturlaser Cardan Fixture er et sett fiksturer som skal brukes sammen med Fixturlaser Shaft 200-systemet. Fiksturene brukes i oppsett av offsetmonterte/kardandrevne maskiner. The Fixturlaser Cardan Fixture består av presisjonsslipte deler i herdet stål og eloksert aluminium for maksimal nøyaktighet. The Fixturlaser Cardan Fixture tilbyr en bruksvennlig løsning for å unngå vibrasjon og ujevn hastighet i kardandrift. Oppsettet av fiksturen er enkel og designen passer alle vanlige koplinger på markedet.

Offsetmonterte maskiner
Alignment of offset mounted machines

Kardanaksler er utmerket til kraftoverføring når det er umulig å posisjonere to maskiner på linje. Det finnes en vanlig misforståelse om at offsetmonterte kardandrevne maskiner ikke krever oppsett, men som vist i diagrammet vil en kardan som ikke er riktig oppsatt rotere med ujevnt vinklet hastighet over en full vending. Dette genererer vibrasjoner med skadelig kraft gjennom driftskjeden. Risikoen ved feilopprettede kardanaksler er som andre feiloppsatte maskiner samt risikoen for ødeleggelser som følge av en brukket kardanaksel.

Fixturlaser Shaft akselsystem i kombinasjon med Cardan akselfixture utgjør oppsett av offsetmonterte maskiner mulig. Inntjeningstiden for et system som dette er veldig kort i forhold til kostnadene ved en eventuell kardanakselsammenbrudd.

Fordeler

  • Redusert slitasje på girbokser, bearings og kardanledd.
  • Full dokumentasjon på måleresultater
  • Minimal risiko for kardanakselsammenbrudd.

 

Dokumenter

Fixturlaser_Cardan_Fixture.pdf
Document Cardan


 
 
© PSSI AS