Søk etter produkter:


PSSI AS
P.O.Box 418
N-3002 Drammen


Phone : +47 40004325
Fax : +47 32 89 90 91
post@pssi.no

PSSI Service
Vaktelefon 24t
928 273 41

PSSI AS ALL PRODUCTS Referanser Nyheter Kontakt Startside
 

Exigo (ATEX)

Norwegian

Produsent


      Fixturlaser

Kategori


      Laser og oppmåling
      Shaft alignment

Produktbeskrivelse

Fixturlaser Exigo – Et nytt og sikkert presisjonsmåleinstrument og innstillingsinstrumenter ved å introdusere den nye og sikre akselopprettingsverktøyet

Produktdata

FIXTURLASER EXIGO

Fixturlaser Exigo – Et nytt og sikkert innstillingssystem.

 

Fixturlaser AB, Sverige, utvider nå sin portefølje av presisjonsmåleinstrumenter og innstillingsinstrumenter ved å introdusere det nye og sikre akselopprettingsverktøyet.
Fixturlaser Exigo er et meget pålitelig og sikkert (Ex) akselopprettingsverktøy, spesielt utviklet for bruk i høyeksplosive og livsfarlige områder.
Det er testet og sertifisert iht. den siste ATEX standarden (se dokumenter / downloads) Fixturlaser Exigo kan utrustes med termisk skriver for printing av justeringene.

Dette verktøyet sikter seg inn mot industri hvor fokus på sikkerhrt er høy og er
utviklet for bruk innen On-/Offshore og andre områder hvor ATEX er påkrevd.

Feil innstilling av aksler står for opp til 50% av alle maskinhavari. Disse havariene fører til ikke-planlagte maskinstopper, noe som igjen resulterer i høyere vedlikeholdskostnader.
Feilinnstilte aksler forårsaker også vibrasjoner og friksjon, noe som igjen resulterer i høyere energiforbruk og lagerhavari. Industrien bruker omfattende summer hvert eneste år for å forhindre slike havari.

Tradisjonelle innstillingsmetoder gir ikke samme nøyaktighet som dagens høyteknologiske maskiner ofte krever. Fixturlaser`s nye akselinnstillingsverktøy kombinerer lasernøyaktighet med enkel brukervennlighet.

De to måleenhetene kan enkelt festes til akselen. Begge måleenhetene sender ut en synlig rød laserprikk, som igjen blir prosjektert til sensoroverflaten på motsatt enhet.
Anvendelse av to lasere gjør det lett å påvise opphavet av skjevheten og muliggjør grov forjustering.

Displayenheten forsynes med klare ”live-time” bilder av både kopling og fotverdier under justeringsprosessen, noe som er med på å forenkle innstillingen av maskiner.


 

Dokumenter

Fixturlaser Exigo.pdf
Brosjyre Fixturlaser type: Exigo
Rotating machines.pdf
Roterende maskineri - en nyttig brosjyre


 
 
© PSSI AS